Tiskové zprávy

Dobrovolníci pomáhali pod záštitou Nadace Wallace Toronta v Bratislavě

Více než 160 dobrovolníků se pod záštitou Nadace Wallace Toronta setkalo v sobotu 8. září 2018 v Bratislavě, aby pomáhali, kde bylo potřeba.

Vyjádření podpory v souvislosti s útokem v synagoze Tree of Life v americkém Pittsburghu

Proč se náš Zpravodajský portál stále nazývá zpravy-mormon?

Polský Gdaňsk poprvé v historii přivítal apoštola

Kamkoli jedou apoštolové Svatých posledních dnů, snaží se sloužit druhým tak, jak sloužil Ježíš Kristus – jednomu po druhém. V církvi se 16 miliony členů a pouze 15 apoštoly to představuje důležitou výzvu.

Na domov zaměřené křesťanské zásady ústředním tématem generální konference Svatých posledních dnů

Pro více než 16 milionů Svatých posledních dnů na celém světě byla generální konference, která se konala 6.–7. října v americkém Salt Lake City, příležitostí znovu se utvrdit ve své oddanosti Kristovu učení.

President Nelson klade důraz na význam Ježíše Krista v názvu Církve: „Je to Jeho Církev“

Necelé dva měsíce poté, co president Russell M. Nelson zveřejnil krátké prohlášení týkající se názvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, promluvil o důležitosti plného názvu Církve podrobněji.

Církev oznamuje novou rovnováhu mezi výukou evangelia v domově a v Církvi

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, oznámil na začátku 188. pololetní generální konference Církve „novou rovnováhu a nové propojení mezi výukou evangelia doma a v Církvi“.

Světově proslulý pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir mění název

Světově proslulý pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir mění po více než 100 letech svůj název. Nově si bude říkat „The Tabernacle Choir at Temple Square“.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vnímají celosvětovou konferenci jako období zjevení

Desítky tisíc členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě se připravují na to, až 6. října začne 188. pololetní generální konference.

Estheřino poslání

Sestra Esther Fletcherová, mladá misionářka sloužící v Nizozemsku, připravila více než 2 000 výtisků Knihy Mormonovy pro misionáře, aby je mohli rozdat svým zájemcům.