Tiskové zprávy

Nová epidemie – porušování náboženské svobody

Náboženská svoboda znamená více než jen právo člověka věřit, čemu si přeje. Je to svoboda mluvit a jednat v souladu se základními prvky svého náboženského přesvědčení. Náboženská svoboda chrání právo každého člověka mít svou víru a projevovat ji, aniž by byl za to pronásledován, čelil obviňování nebo aniž by mu byl upírán nárok...

Jak Církev Ježíše Krista nakládá s desátky a dalšími příspěvky

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů používá posvátné desátky a štědré příspěvky od svých členů v rámci své celosvětové činnosti motivované láskou k Bohu a k bližnímu. Církev se ve světle nedávných zpráv v médiích, které o jejím přístupu vyvolaly zkreslené dojmy, rozhodla publikovat následující stručný přehled.

Jak můžeme zajistit pokoj ve světě, stát se podobnějšími andělům a zažívat radost? Vánoční zasvěcující shromáždění na tyto otázky poskytuje odpovědi

Vedoucí Církve se během vánočního zasvěcujícího shromáždění podělili o pestrou směsici poselství zaměřených na Vánoce

První předsednictvo zveřejnilo prohlášení ohledně uprchlíků

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo v reakci na nedávné dotazy ze strany médií prohlášení ohledně uprchlíků.

Vánoční kampaň na rok 2019 povzbuzuje ke službě‚ jednomu člověku po druhém

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů představila celosvětovou kampaň zaměřenou na službu druhým během vánočního období roku 2019.

Videa z Knihy Mormonovy zveřejněna v 15 jazycích

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila, že 20. září 2019 začala se zveřejňováním série videí z Knihy Mormonovy (Book of Mormon Videos). Tato nově vytvořená videa jsou založena na učení a událostech zachycených v Knize Mormonově – dalším svědectví o Ježíši Kristu.

Řečníci na celosvětové konferenci vybízejí k obnovení závazku následovat Ježíše Krista

K tématům, na něž se kladl důraz během proslovů a oznámení na pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, patřilo větší zapojení žen, posílení mládeže a obnovení osobního závazku následovat Ježíše Krista.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z Evropy hovoří o tom, co pro ně znamená generální konference

Miliony lidí po celém světě se budou 5. a 6. října účastnit pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zatímco dotázat se více než půl milionu členů žijících v Evropě je téměř nemožné, díky rozhovorům vedeným po celém kontinentě se tito členové dělí o to, proč si generální konference cení.

750 hodin práce v jednom dni věnovali dobročinnosti

Dobrovolníci pod záštitou Nadace W. Toronta pomáhali v Liberci při údržbě venkovních prostor města Liberec a Jedličkova ústavu. Nezastrašil je ani déšť.

Odpočet do generální konference: 15 dnů s postřehy 15 apoštolů

Od 23. září až do nejbližší generální konference, která se bude konat 5. a 6. října, budou mít členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů možnost denně zhlédnout proslov jednoho z apoštolů, který zazněl na poslední generální konferenci v dubnu. Členové se tak budou moci lépe připravit na 189. pololetní konferenci.