Tiskové zprávy

Církev oznamuje změny v misiích

Církevní Zpravodajský portál v říjnu informoval o tom, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů upraví počet svých 421 misií tak, aby lépe vyhovovaly potřebám jednotlivých oblastí ve světě. Dnes Církev oznamuje úpravy hranic u 19 misií a vytvoření nových pěti misií. Po provedení těchto změn bude Církev spravovat 407 misií.

Russell M. Nelson jmenován novým presidentem Církve

Novým presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Russell M. Nelson. Prvním rádcem v Prvním předsednictvu bude Dallin H. Oaks. Druhým rádcem pak Henry B. Eyring.

Pozvánka k mimořádnému vysílání v úterý 16. ledna

Členové Církve z celého světa jsou zváni, aby v úterý 16. ledna od 17 hodin středoevropského času v živém přenosu naslouchali poselství presidenta Russella M. Nelsona. Po jeho proslovu bude v 18 hodin následovat tisková konference.

Oznámeny podrobnosti týkající se pohřbu presidenta Monsona

Církev oznámila podrobnosti týkající se smuteční bohoslužby za presidenta Thomase S. Monsona, který zemřel v úterý 2. ledna 2018.

President Církve, Thomas S. Monson, zemřel ve věku 90 let

Thomas S. Monson, president a prorok Církve, zemřel v úterý 2. ledna ve 22:01 utažského času pokojně ve svém domově v Salt Lake City. Bylo mu 90 let. Příčinou úmrtí byl vysoký věk.

Kvorum Dvanácti apoštolů vzdává poctu presidentu Monsonovi

Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo ve středu 3. ledna následující prohlášení v souvislosti s úmrtím presidenta Thomase S. Monsona.

President Eyring a president Uchtdorf vyjadřují své pocity v souvislosti s úmrtím presidenta Thomase S. Monsona

President Henry B. Eyring a president Dieter F. Uchtdorf, kteří sloužili jako rádci presidenta Thomase S. Monsona, vydali společné prohlášení v souvislosti s úmrtím presidenta Monsona.

Každotýdenní vysílání pěveckého sboru dostupné živě na církevních internetových stránkách v Evropě

Každotýdenní pořad Music and the Spoken Word pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir se nyní vysílá živě na devíti oficiálních národních internetových stránkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Církev pěvecký sbor zaštiťuje a financuje.

Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ vyzývá ke křesťanské službě

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) a jejich přátelé na celém světě vybízejí veřejnost k tomu, aby během vánočního období využila mnohých příležitostí ke službě, a oslavila tak život Ježíše Krista. Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ bude po celém světě zahájena v pátek 24. listopadu 2017 a potrvá až do Štědrého dne 24. prosince (v některých zemích do 25. prosince).

Mormonská vedoucí promlouvá na konferenci v Evropském parlamentu

Generální presidentka ženské organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu. Sestra Jean B. Binghamová přednesla proslov na konferenci s názvem „Ženy víry – perspektiva svobody náboženství či vyznání“.