Tiskové zprávy

RootsTech oznamuje plán zorganizovat v roce 2019 mezinárodní akci v Londýně

RootsTech, největší konference zaměřená na rodinnou historii a související technologie na světě, s potěšením oznamuje, že počínaje rokem 2019, kdy se tato konference uskuteční ve Spojeném království, začne působit na mezinárodní úrovni.

Církev spouští v Evropě kampaň zaměřenou na četbu Knihy Mormonovy

Výzva k četbě po dobu 21 po sobě jdoucích dnů začíná 1. září 2018.

Mladí členové a přátelé Církve se setkali na mezinárodní konferenci

Každoroční letní setkání mladých svobodných členů a přátel Církve ze zemí střední a východní Evropy se letos konalo v Koutech na Vysočině.

Název Církve

Starší Uchtdorf se v Berlíně setkal s německou kancléřkou

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se 6. července 2018 setkal v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Členové Církve slouží romským komunitám na Slovensku

Charitativní organizace LDS Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, schválila projekt, který má vytvořit 1 000 hygienických balíčků pro potřebné. Za tímto účelem se spojila s místní konferencí pro mladé svobodné dospělé členy a přátele Církve ze zemí střední a východní Evropy.

Starší Uchtdorf daroval bývalému německému presidentovi Gauckovi osobní rodinnou historii

V úterý 15. května 2018 se bývalý německý president Joachim Gauck setkal v Berlíně s představiteli Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a obdržel detailní sbírku své rodinné historie pokrývající pět generací jeho předků. Třísvazkové dílo a zarámovaný přehled mu předal starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů.

Na slavnostní akci „Be One“ zazněla výzva k optimismu a k překonávání předsudků

„Pouze pochopení skutečného Otcovství Boha může přinést plnou vděčnost za skutečné bratrství mezi muži a za skutečné sesterství mezi ženami,“ řekl president Russell M. Nelson na oslavách 40. výročí zjevení o kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Církevní finance a rostoucí celosvětová náboženská organizace

Předsedající biskup Gérald Caussé zveřejnil na stránkách LDS.org doprovodný článek ke svému nedávnému proslovu „Financování náboženské organizace – na křižovatce mezi podnikáním a náboženstvím“, který zazněl na letošním sympoziu Historie Církve.

Zpěvníky Svatých posledních dnů – Náboženské písně a Zpěvník pro děti – budou aktualizovány

Dva zpěvníky posvátných písní, které vydává Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, projdou významnými změnami. Církevní vedoucí po celém světě obdrželi dopis oznamující aktualizaci zpěvníku „Náboženské písně“ a „Zpěvníku pro děti“, které se používají při bohoslužbách.