Tiskové zprávy

Videa z Knihy Mormonovy zveřejněna v 15 jazycích

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila, že 20. září 2019 začala se zveřejňováním série videí z Knihy Mormonovy (Book of Mormon Videos). Tato nově vytvořená videa jsou založena na učení a událostech zachycených v Knize Mormonově – dalším svědectví o Ježíši Kristu.

Řečníci na celosvětové konferenci vybízejí k obnovení závazku následovat Ježíše Krista

K tématům, na něž se kladl důraz během proslovů a oznámení na pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, patřilo větší zapojení žen, posílení mládeže a obnovení osobního závazku následovat Ježíše Krista.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z Evropy hovoří o tom, co pro ně znamená generální konference

Miliony lidí po celém světě se budou 5. a 6. října účastnit pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zatímco dotázat se více než půl milionu členů žijících v Evropě je téměř nemožné, díky rozhovorům vedeným po celém kontinentě se tito členové dělí o to, proč si generální konference cení.

750 hodin práce v jednom dni věnovali dobročinnosti

Dobrovolníci pod záštitou Nadace W. Toronta pomáhali v Liberci při údržbě venkovních prostor města Liberec a Jedličkova ústavu. Nezastrašil je ani déšť.

Odpočet do generální konference: 15 dnů s postřehy 15 apoštolů

Od 23. září až do nejbližší generální konference, která se bude konat 5. a 6. října, budou mít členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů možnost denně zhlédnout proslov jednoho z apoštolů, který zazněl na poslední generální konferenci v dubnu. Členové se tak budou moci lépe připravit na 189. pololetní konferenci.

Sebevražda – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů usiluje ruku v ruce se Světovým dnem prevence sebevražd o poskytování pomoci.

Od roku 2003 si každý rok 10. září připomínáme Světový den prevence sebevražd, který zvyšuje povědomí o příčinách sebevražedného chování a o jeho prevenci. Sebevraždy a pokusy o sebevraždu představují z pohledu psychického zdraví po celém světě závažný problém. Každý rok spáchá sebevraždu nejméně 80 000 lidí, přičemž nejméně...

President Nelson pronesl proslov na celostátní konferenci Národní asociace etnických menšin NAACP

President Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů připomněl těm, kteří se shromáždili na 110. výroční celostátní konferenci Národní asociace etnických menšin (NAACP), která se konala v neděli 21. července 2019 v americkém Detroitu, že rozdíly nemusí podkopávat lidskost, kterou společnost sdílí.

Péče o potřebné – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnuje čas a peníze humanitární práci

Charitativní organizace LDS Charities od svého založení v 80. letech minulého století věnovala miliony eur ve formě příspěvků a dobrovolnické práce na péči o potřebné po celém světě bez ohledu na to, jaké jsou rasy, náboženství či národnosti.

Mladí členové a přátelé Církve se setkali na mezinárodní konferenci

Česká republika opět po roce hostila mezinárodní konferenci pro mladé svobodné dospělé (YSAC). V Ledči nad Sázavou na Vysočině se sešlo kolem 120 mladých svobodných členů a přátel Církve (18–30 let).

Nové předsednictvo území Evropa zahajuje svoji službu

Starší Gary B. Sabin začal 1. srpna 2019 sloužit jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Starší Massimo De Feo bude sloužit jako jeho první rádce a starší Erich W. Kopischke jako jeho druhý rádce.  Toto nové předsednictvo území bylo oznámeno v dubnu.