Tiskové zprávy

Mladí členové a přátelé Církve se setkali na mezinárodní konferenci

Česká republika opět po roce hostila mezinárodní konferenci pro mladé svobodné dospělé (YSAC). V Ledči nad Sázavou na Vysočině se sešlo kolem 120 mladých svobodných členů a přátel Církve (18–30 let).

Nové předsednictvo území Evropa zahajuje svoji službu

Starší Gary B. Sabin začal 1. srpna 2019 sloužit jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Starší Massimo De Feo bude sloužit jako jeho první rádce a starší Erich W. Kopischke jako jeho druhý rádce.  Toto nové předsednictvo území bylo oznámeno v dubnu.

V novém roce bude zaveden nový program pro mládež

Počínaje 1. lednem 2020 se mládež Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů začne zapojovat do nových programů pro mládež vytvořených a pořádaných Církví.

...

Apoštol v Jeruzalémě vybízí k  tomu, aby si různá vyznání naslouchala a  učila se od sebe navzájem

Starší Cook promluvil během pololetního dialogu mezi Židy a Svatými posledních dnů

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si připomenou 90. výročí oficiálního působení Církve v České republice

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si letos připomínají 90 let od doby, kdy byla založena Československá misie.

...

Písma Svatých posledních dnů mohou být zelenější, než si myslíte

Na 5. května připadá Mezinárodní den životního prostředí. Neziskové organizace, aktivisté a političtí vůdci promlouvají o znečištění prostředí, ztrátě biodiverzity a klimatických změnách. Ačkoli obavy o životní prostředí jsou v kázáních při bohoslužbách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jen zřídkakdy výslovně vysloveny,...

První předsednictvo se dělí o poselství z konferenčního zasedání pro vedoucí

President Oaks se ve svém proslovu podělil o informace o změnách církevních zásad, které nedávno vstoupily v platnost a týkají se členů z řad leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob.

Generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – čas naslouchat novodobému prorokovi

O nadcházejícím víkendu 6. a 7. dubna se sejdou miliony lidí, aby se zúčastnili výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Prorok se ve Vatikánu setkal s papežem

President Russell M. Nelson z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se v sobotu ve Vatikánu setkal s papežem Františkem. Jednalo se o vůbec první schůzku presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a papeže. Tato návštěva se uskutečnila den před zasvěcením prvního chrámu Církve v Římě, které president Nelson...

Březen s sebou přináší příležitosti oslavovat ženy po celém světě

FRANKFURT – Dva významné dny v měsíci březnu nám dávají příležitost oslavovat ženy a vzdávat jim úctu: Mezinárodní den žen, který se slaví 8. března a kterému následuje výročí založení Pomocného sdružení, jež oslavíme 17. března.