Tiskové zprávy

Na slavnostní akci „Be One“ zazněla výzva k optimismu a k překonávání předsudků

„Pouze pochopení skutečného Otcovství Boha může přinést plnou vděčnost za skutečné bratrství mezi muži a za skutečné sesterství mezi ženami,“ řekl president Russell M. Nelson na oslavách 40. výročí zjevení o kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Církevní finance a rostoucí celosvětová náboženská organizace

Předsedající biskup Gérald Caussé zveřejnil na stránkách LDS.org doprovodný článek ke svému nedávnému proslovu „Financování náboženské organizace – na křižovatce mezi podnikáním a náboženstvím“, který zazněl na letošním sympoziu Historie Církve.

Zpěvníky Svatých posledních dnů – Náboženské písně a Zpěvník pro děti – budou aktualizovány

Dva zpěvníky posvátných písní, které vydává Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, projdou významnými změnami. Církevní vedoucí po celém světě obdrželi dopis oznamující aktualizaci zpěvníku „Náboženské písně“ a „Zpěvníku pro děti“, které se používají při bohoslužbách.

Členové Církve z celé Evropy se shromáždí při mezinárodním přenosu

Členové Církve se podobně jako ostatní křesťané shromažďují o nedělích při bohoslužbách, během nichž zpívají, modlí se a naslouchají kázáním. V neděli 3. června 2018 se mormoni z celé západní Evropy namísto běžného shromáždění spojí ve svých místních kongregacích při mezinárodním přenosu.

Církev oznámila nového presidenta chrámu Freiberg

První předsednictvo Církve oznámilo povolání nového presidenta chrámu Freiberg a nové vedoucí sestry chrámu.

Církev oznamuje novou celosvětovou iniciativu pro mládež a děti

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila nový program, který v lednu 2020 nahradí všechny stávající programy činností a akcí pro dívky a chlapce, mladé ženy a mladé muže.

Mormonský apoštol navštívil Německo, Kapverdy a Nizozemsko

Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů navštívil tento měsíc Německo, Nizozemsko a Kapverdy. V rozmezí devíti dnů, od 11. do 12. dubna 2018, navštívil šest měst.

Na dubnové generální konferenci bylo oznámeno nové předsednictvo Mladých žen

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo během sobotního odpoledního zasedání 188. výroční generální konference složení nového Generálního předsednictva Mladých žen.

Svatí posledních dnů na posvátném shromáždění vyjadřují podporu novému Prvnímu předsednictvu

V sobotu 31. března byla presidentu Russellu M. Nelsonovi během posvátného shromáždění členů z celého světa vyjádřena podpora jako proroku, vidoucímu, zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Na dubnové generální konferenci bylo ohlášeno osm nových generálních autorit

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo během sobotního odpoledního zasedání dubnové generální konference povolání osmi sedmdesátníků – generálních autorit a 55 sedmdesátníků – územních autorit. Toto oznámení učinil president Dallin H. Oaks, první rádce v Prvním předsednictvu.