Hlavní zprávy

Tisková zpráva
Církev spouští v Evropě kampaň zaměřenou na četbu Knihy Mormonovy
 
Výzva k četbě po dobu 21 po sobě jdoucích dnů začíná 1. září 2018.

Nejnovější zprávy