Hlavní zprávy

Tisková zpráva
Členové Církve z celé Evropy se shromáždí při mezinárodním přenosu
Členové Církve se podobně jako ostatní křesťané shromažďují o nedělích při bohoslužbách, během nichž zpívají, modlí se a naslouchají kázáním. V neděli 3. června 2018 se mormoni z celé západní Evropy namísto běžného shromáždění spojí ve svých místních kongregacích při mezinárodním přenosu.

Nejnovější zprávy