Stylistické pokyny – název Církve

Stylistické pokyny – název Církve

Téma

Oficiální název Církve zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Tento celý název byl dán zjevením od Boha, které v roce 1838 obdržel Joseph Smith.

Ačkoli Církev je již dlouhou dobu označována přezdívkou „mormonská církev“, nejedná se o autorizovaný název, a Církev jeho používání nepodporuje.

Když píšete o Církvi, řiďte se prosím těmito pokyny:

  • Při první zmínce o Církvi prosím použijte úplný název Církve: „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“.
  • Nepoužívejte prosím výrazy „Mormonská církev“, „Církev SPD“ nebo „Církev Svatých posledních dnů“.
  • Jako zkrácená varianta se upřednostňuje označení „Církev“ nebo „Církev Ježíše Krista“.
  • Při zmínce o členech Církve se upřednostňuje označení „Svatí posledních dnů“, ačkoli pojem „mormoni“ je přijatelný.
  • Výraz „mormon“ je správně použit například v názvech Kniha Mormonova či pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir; nebo je-li použit jako přídavné jméno v označeních typu „mormonská stezka“ nebo „mormonští pionýři“.
  • Pojem „mormonismus“ je přijatelný tehdy, když popisuje kombinaci nauky, kultury a životního stylu, jež jsou jedinečné pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
  • Při zmínce o lidech či organizacích, které praktikují polygamii, je použití pojmů „mormoni“, „mormonští fundamentalisté“, „mormonští odpadlíci“ apod. nesprávné. V jazykové příručce zpravodajské agentury Associated Press se uvádí: „Označení mormon/mormonský není správné používat ve vztahu k ostatním církvím …, které vznikly odštěpením po smrti [Josepha] Smitha.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.