Fakta a čísla

Close

  Severní Amerika

  9,253,590

  Počet členů

  192

  Misie

  2,866

  Střediska rodinné historie

  18,159

  Kongregace

  109

  Chrámy

  Jižní Amerika

  4,038,045

  Počet členů

  94

  Misie

  979

  Střediska rodinné historie

  5,545

  Kongregace

  18

  Chrámy

  Evropa

  515,188

  Počet členů

  42

  Misie

  709

  Střediska rodinné historie

  1,413

  Kongregace

  12

  Chrámy

  Asie

  1,156,579

  Počet členů

  43

  Misie

  334

  Střediska rodinné historie

  1,982

  Kongregace

  8

  Chrámy

  Tichomoří

  552,825

  Počet členů

  18

  Misie

  338

  Střediska rodinné historie

  1,251

  Kongregace

  10

  Chrámy

  Afrika

  577,618

  Počet členů

  31

  Misie

  285

  Střediska rodinné historie

  2,001

  Kongregace

  3

  Chrámy

  Církev ve světě

  16,118,169

  Počet členů

  407

  Misie

  160

  Chrámy

  30,506

  Kongregace

  65,915

  Misionáři

  14

  Misionářská výcviková střediska

  4

  Univerzity a vysoké školy

  404,270

  Zapsaní studenti semináře

  357,760

  Zapsaní studenti institutu

  5,100

  Střediska rodinné historie

  10,238

  Misionáři služeb sociální péče (včetně misionářů humanitární pomoci)

  188

  Publikované jazyky

  140

  Země se středisky rodinné historie

  189

  Země, které přijaly humanitární pomoc (od roku 1985)