Vedoucí Primárek se účastní panelové diskuse organizace UNICEF

Vedoucí Primárek se účastní panelové diskuse organizace UNICEF

Tisková zpráva

Generální úřednice Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ocenila Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) za příležitost k partnerské spolupráci při celosvětovém úsilí o vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu. Sestra Jean B. Binghamová, první rádkyně v Generálním předsednictvu Primárek Církve, se ve středu 30. listopadu 2016 v New Yorku zúčastnila panelové diskuse pod záštitou organizace UNICEF.

 

Organizace LDS Charities již léta úzce spolupracuje se sdružením zdravotnických a humanitárních organizací ve snaze pomoci vymýtit spalničky, dětskou obrnu a další infekční choroby, a to tak, že poskytuje finanční prostředky a dobrovolníky. V posledních třech letech humanitární organizace Církve darovala každoročně na pomoc v boji za vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu milion dolarů.

„Věříme, že všichni lidé jsou členy Boží rodiny, což nás vede ke snaze následovat příklad Ježíše Krista a sloužit komukoli a kdekoli, abychom zmírnili utrpení, kdykoli to bude možné,“ uvedla sestra Binghamová. „Snížení počtu úmrtí v důsledku chorob, jimž lze předcházet očkováním, je možnost, jak pozvedat děti a žehnat jim bez ohledu na to, kde žijí.“

Primárky jsou organizace, která představuje přes milion dětí Svatých posledních dnů z celého světa ve věku osmnácti měsíců až jedenácti let. UNICEF již 70 let usiluje o zlepšení kvality života dětí z celého světa prostřednictvím zavádění programů, které se zaměřují na jejich zdraví, vzdělání a bezpečnost.

„Máme stejné poslání,“ řekla sestra Binghamová, která uvedla, že Církev a organizace Primárek mají dlouhou tradici, v rámci níž se věnují zlepšování zdravotního stavu a sociálního blahobytu dětí. „Díky zájmu o přežití a blaho dětí, který s organizací UNICEF sdílíme, se v iniciativě zaměřené na vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu skvěle doplňujeme.“

V roce 1922 sdružení Primárek Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů otevřelo v Salt Lake City dětskou nemocnici Primary Children’s Hospital, která poskytovala dětem léčbu bez ohledu na to, zda si mohly dovolit za ni zaplatit. Tato nemocnice v dnešní době prosperuje jakožto nezávislé a neziskové zařízení.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.