Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ vyzývá ke křesťanské službě

Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ vyzývá ke křesťanské službě

Mormoni se zapojují do celosvětové kampaně

Tisková zpráva

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) a jejich přátelé na celém světě vybízejí veřejnost k tomu, aby během vánočního období využila mnohých příležitostí ke službě, a oslavila tak život Ježíše Krista. Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ byla po celém světě zahájena v pátek 24. listopadu 2017 a potrvá až do Štědrého dne 24. prosince (v některých zemích do 25. prosince).

  

Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ se již druhým rokem zaměřuje na oslavu a sdílení světla Ježíše Krista, který je „světlo světa“ (Jan 8:12). Spasitel prohlásil: „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14.)

„Budeme-li se řídit příkladem Spasitele a žít tak, jak žil a učil On sám, bude toto světlo hořet v našem nitru a svítit na cestu druhým,“ řekl president Církve Thomas S. Monson v proslovu na generální konferenci v říjnu 2015.

Pro sdělovací prostředky

Materiály, které lze sdílet, jsou dostupné na národních komunikačních stránkách Církve na adrese http://www.cirkev-jezise-krista.cz/prineste-svetlo-svetu-2017 nebo na stránkách mormon.org. K těmto materiálům patří i nové inspirující video dostupné v 33 jazycích. Na národních stránkách je rovněž k dispozici ke stažení adventní kalendář služby s názvem „24 způsoby během 24 dnů“, který vybízí veřejnost k tomu, aby se během vánočního období řídila učením Krista.

Na 30 národních komunikačních stránkách v území Evropa budou představovány způsoby, jak sloužit, spolu s učením Spasitele v podobě každodenních memů, námětů ke službě a krátkých videí, a to vše ve 23 různých jazycích.

Na adrese http://www.cirkev-jezise-krista.cz/prineste-svetlo-svetu-2017 a na stránkách mormon.org bude také k dispozici hlavní video ve verzi ke zhlédnutí/stažení. Materiály, které bude možné sdílet, budou také umísťovány na sociální sítě, jako je Facebook a Twitter. Uživatelé sociálních sítí se mohou dělit o své zážitky a zkušenosti s použitím hashtagu #PřinesteSvětloSvětu (anglicky #LIGHTtheWORLD).

                   

Historie kampaně

Církev pořádá internetové kampaně v období Vánoc a Velikonoc již několik let. Vánoční kampaně začaly v roce 2014 s kampaní nazvanou „On je ten dar“ (He is the Gift). V roce 2015 se kampaň nazývala „Narodil se Spasitel“ (A Saviour is Born). Velikonoční kampaně nesly název „Díky Němu“, „Protože On žije“, „Následujme Ho“ a „Kníže pokoje“. Všechny tyto kampaně oslovily miliony diváků po celém světě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.