Starší Patrick Kearon

Starší Patrick Kearon

Životopis vedoucího

Starší Patrick Kearon slouží od 1. srpna 2015 jako president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Staršímu Kearonovi byla 3. dubna 2010, v jeho 48 letech, vyjádřena podpora jako členovi Prvního kvora Sedmdesáti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V době tohoto povolání sloužil jako člen Třetího kvora Sedmdesáti v území Evropa. Sloužil jako zástupce výkonného ředitele Kněžského oddělení a Oddělení mediálních služeb. Od srpna 2012 do července 2015 sloužil jako první rádce v předsednictvu území Evropa.

Starší Kearon získal vzdělání na Středním východě a ve Velké Británii. Žil ve Velké Británii, v Saúdské Arábii a ve Spojených státech, kde také pracoval v různých oblastech, včetně zdravotní péče, potravinářského a automobilového průmyslu a vedl svou poradenskou společnost v oblasti komunikace. Co se týče jeho angažování ve společnosti a v obci, působil v představenstvech charit, ve škole, v podnikatelské agentuře a na vysoké škole.

Poté, co starší Kearon na Štědrý den roku 1987 vstoupil do Církve, sloužil v mnoha církevních povoláních, mimo jiné jako pomocný referent sboru, president Mladých mužů sboru, rádce biskupa, president odbočky, president kůlu a územní sedmdesátník.

Patrick Kearon se narodil 18. července 1961 v Carlisle v anglickém hrabství Cumberland. V roce 1991 se oženil s Jennifer Carole Hulmeovou. Jsou rodiči čtyř dětí, z nichž jedno zemřelo.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.