Téma

Navštěvující učitelka

Navštěvující učitelka je žena, jejímž úkolem je bdít nad dalšími ženami v jejím sboru nebo odbočce Svatých posledních dnů a pomáhat jim. Každé ženě jsou přiděleny dvě navštěvující učitelky; ty ji kontaktují alespoň jednou za měsíc a povzbuzují ji ve snaze žít podle evangelia Ježíše Krista. Součástí pravidelných návštěv je poselství s určitým duchovním poučením, které je přizpůsobeno tak, aby reagovalo na potřeby a situaci dané ženy. Díky poselstvím se často rozvine diskuse na téma z evangelia, a všechny ženy se společně učí.

„Navštěvující učitelky slouží ve jménu Spasitele. Naše ruce jsou Jeho ruce, naše láska Jeho láska a naše služba Jeho služba. Dobré navštěvující učitelky znají sestry, které navštěvují. Mají je rády, slouží jim a pomáhají jim učit se evangeliu. … Zaměřují se na posilování domovů a jednotlivých životů. Neexistuje žádná větší výsada, než bdít nad někým druhým a posilovat ho,“ řekla bývalá generální presidentka Pomocného sdružení, Julie B. Becková.

Kromě duchovní stránky svého povolání pomáhají navštěvující učitelky také s časnými potřebami navštěvované ženy i její rodiny. Navštěvující učitelky mohou například uvařit a donést jídlo poté, co se ženě narodí miminko, nebo mohou pomoci s úklidem, je-li žena nemocná.

Příležitost sloužit jako navštěvující učitelka má většina žen v Církvi. Program navštěvujícího učení je řízen Pomocným sdružením, což je organizace pro ženy zavedená v každé kongregaci Svatých posledních dnů.

Navštěvující učení se v péči o potřeby Svatých posledních dnů doplňuje s programem domácího učení. Domácí učitelé jsou dva muži, kteří mají za úkol navštěvovat jednotlivé členy doma. 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.