Kvorum Dvanácti apoštolů vzdává poctu presidentu Monsonovi

Kvorum Dvanácti apoštolů vzdává poctu presidentu Monsonovi

Tisková zpráva

Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo ve středu 3. ledna následující prohlášení v souvislosti s úmrtím presidenta Thomase S. Monsona: 

My, členové Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, společně vyjadřujeme hluboký zármutek nad úmrtím presidenta Thomase Spencera Monsona. Byl to náš prorok, náš vedoucí, náš bratr a náš drahý přítel. 

President Monson vedl příkladný život naplněný službou. Více než 54 let sloužil jako apoštol, z toho posledních 10 let v úřadu presidenta Církve. Od nejranějších dnů své církevní služby až do samotného závěru své věrné služby nikdy nepřestával vydávat svědectví, slovem i skutkem, o pravdivosti znovuzřízeného evangelia a o božskosti Pána Ježíše Krista. 

Bude nám chybět jeho moudrost, jeho vedení, jeho hodnotný příklad a jeho láskyplná péče. Radujeme se však z jeho shledání s jeho milovanou Frances, s dalšími členy rodiny, kteří ho předešli, a s proroky Božími, kteří sloužili před ním a po jejichž boku nyní stojí. Jako jeho spoluslužebníci opakujeme slova Mistra: „To dobře, služebníče dobrý a věrný. … Vejdiž v radost pána svého.“ (Matouš 25:21.)

      

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.