Téma

Domácí učitel

Domácí učitel je muž, který je pověřen, aby bděl nad členy ve svém sboru nebo odbočce Svatých posledních dnů a pomáhal jim. Každý člen nebo členská rodina má v kongregaci přiděleny dva domácí učitele; tito dva nositelé kněžství každý měsíc navštěvují jednotlivce a rodiny, kteří jim byli svěřeni, a pomáhají jim a podporují je v jejich úsilí žít podle zásad, jimž učil Ježíš Kristus.

Součástí této pravidelné návštěvy je poselství s určitým duchovním poučením, které je přizpůsobeno tak, aby reagovalo na potřeby a zájmy daného jednotlivce nebo rodiny. Domácí učitelé také dbají na to, aby byly uspokojeny časné potřeby těchto členů.

„Domácí učení není jen nějaký další program. Je to kněžský způsob, jak bdít nad Svatými a jak naplňovat poslání Církve. Domácí učení není jen úkol. Je to posvátné povolání,“ řekl bývalý president Církve Ezra Taft Benson.

Domácí učení se v péči o potřeby Svatých posledních dnů doplňuje s programem navštěvujícího učení. Navštěvujícími učitelkami jsou vždy dvě ženy, které jsou pověřeny, aby navštěvovaly jednotlivé ženy ve své kongregaci.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.