Církev oznámila nového presidenta chrámu Freiberg

Církev oznámila nového presidenta chrámu Freiberg

Tisková zpráva

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo povolání (jmenování) několika nových presidentů chrámů Církve. Spolu s presidenty byly povolány také jejich manželky, které budou sloužit jako vedoucí sestry příslušných chrámů.

Toto oznámení se dotýká i chrámu v německém Freibergu nedaleko Drážďan. Tento chrám, jeden ze dvou, které se v Německu nacházejí, slouží mimo jiné také členům Církve z České republiky.

Novým presidentem chrámu Freiberg byl povolán Viktor Wadosch (69 let) z Vídeňského pátého sboru v kůlu Vídeň Rakousko. V tomto úřadu vystřídá presidenta Günthera W. Erlachera, který chrámu Freiberg předsedal od roku 2014. Karin Renate Schmid Wadoschová, manželka presidenta Wadosche, bude sloužit jako vedoucí sestra chrámu, přičemž v tomto úřadu vystřídá sestru Anneliese Erlacherovou. President a sestra Wadoschovi již v chrámu Freiberg slouží a ve svých nových úřadech začnou oficiálně působit v listopadu letošního roku.

 

President Wadosch slouží v současné době jako rádce v předsednictvu chrámu Freiberg a dříve sloužil jako president kůlu, biskup či president odbočky. Profesně působil před odchodem do důchodu v oblasti financí a účetnictví. Narodil se ve Vídni Karlu Franzovi a Theresii Weber Wadoschovým.

Sestra Wadoschová slouží v současné době jako asistentka vedoucí sestry chrámu Freiberg a dříve sloužila jako presidentka Pomocného sdružení, kůlová ředitelka institutu pro MSD či jako rádkyně v předsednictvu Primárek. Narodila se v německém Frankfurtu Konradovi a Marii Johanně Schlimm Schmidovým.

Chrámy nejsou běžným místem pro nedělní bohoslužby členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Chrámy se v mnoha ohledech odlišují od tisíců běžných kaplí neboli sborových domů, které se po celém světě využívají pro nedělní bohoslužby. Chrámy Svatých posledních dnů jsou považovány za domy Boží – místa svatosti a pokoje, jež jsou oddělena od ruchu a shonu světa. Jsou to místa, kde členové Církve uzavírají důležité smlouvy a činí závazky vůči Bohu.

V současné době má Církev na celém světě v provozu 149 chrámů, přičemž dalších 10 prochází renovací a dalších 10 je ve fázi výstavby a 20 ve fázi projektové přípravy. V Evropě má Církev nyní v provozu 11 chrámů, přičemž další dva se stavějí – v italském Římě a portugalském Lisabonu – a jeden chrám – v německém Frankfurtu – prochází rozsáhlou renovací.

Chrám Církve v německém Freibergu slouží členům Církve ve východní části Německa, v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Byl postaven v roce 1985. Od té doby byl dvakrát renovován – naposledy v letech 2015–2016.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.