Téma

Apoštol

Nejvyšší úřad kněžství v Církvi. Apoštolové slouží až do konce života a jsou „zvláštními svědky“ Ježíše Krista pro celý svět. Obsazují nejvyšší řídící orgány Církve. Tři apoštolové tvoří První předsednictvo. Dvanáct dalších apoštolů tvoří Kvorum Dvanácti apoštolů.

Viz také Kvorum Dvanácti apoštolů

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.