Vedení a organizační struktura

Předsednictvo území Evropa

Správa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je zajišťována skrze zeměpisná území. Ve Spojených státech a v Kanadě na každé území dohlíží člen Předsednictva kvor Sedmdesáti, které sídlí v Salt Lake City v Utahu. Na další území dohlížejí president území a dva rádci, kteří jsou obvykle členy kvor Sedmdesáti a žijí v území, které vedou.

První předsednictvo

Tři apoštolové Církve slouží jako První předsednictvo, které je nejvyšším řídícím orgánem Církve.

Kvorum Dvanácti apoštolů

Jeden z těchto dvanácti mužů byl výběrčí daní a několik dalších byli rybáři, kteří se živili lovem ryb v galilejských vodách. Když byli povoláni k službě, zasvětili svůj život tomu, že vydávali svědectví světu o Mistrovi, který je povolal.