Tiskové zprávy

Církev vydala prohlášení o zdravotním stavu presidenta Monsona

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydala v úterý 23. května prohlášení o zdravotním stavu presidenta Monsona. President Monson se z důvodu omezení souvisejících s vysokým věkem již neúčastní pravidelně schůzek v církevní administrativní budově.

Lidská práva a zodpovědnosti

Účel svobody přesahuje svobodu samotnou. Účelem je být svobodný kvůli něčemu, kvůli někomu. Práva mají počátek tam, kde jednotlivec, ale přesahují ho. Své nejopravdovější já nacházíme v rodině, v rámci přátelských vztahů, ve svém okolí, v úsilí dosáhnout určitého cíle a ve své kongregaci. Tyto dvě stránky svobody – jedna spojená s člověkem samým a druhá se společenstvím, jehož je součástí – se navzájem posilují a dodávají jedna druhé na významu.

President území Evropa povolán do Předsednictva Sedmdesáti

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1. května oznámilo, že starší Juan A. Uceda a starší Patrick Kearon budou od 1. srpna sloužit v Předsednictvu Sedmdesáti.

President Eyring zasvěcuje chrám Paříž ve Francii

President Henry B. Eyring, první rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zasvětil v neděli 21. května 2017 chrám Paříž ve Francii.

President Uchtdorf navštěvuje členy a tři evropské chrámy

President Dieter F. Uchtdorf, člen Prvního předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, navštívil v dubnu několik evropských zemí, kde promlouval ke členům Církve a rovněž navštívil nový chrám Paříž ve Francii, chrám Frankfurt v Německu, který v současné době prochází renovací, a chrám Haag v Nizozemsku.

Nová presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila v OSN

Sestra Jean B. Binghamová, nová generální presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, promluvila ve čtvrtek při panelové diskusi náboženských organizací „Zaměřeno na víru“ v New Yorku na půdě OSN o humanitárním úsilí Církve.

Důstojnost lidského života

Někdy se zdá, že problémy tohoto života jsou až příliš velké, než abychom je dokázali vyřešit. Ve světě jsou rozšířeny chudoba, hlad, války a mnohé další problémy. Bez ohledu na to, jak moc se snažíme nebo kolik peněz či jaké technické prostředky používáme, tyto výzvy přetrvávají.

Buďte laskaví a zajímejte se o druhé, radí vedoucí během celosvětové konference

Během 187. pololetní generální konference povzbuzovali vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věřící k tomu, aby následovali Ježíše Krista tím, že budou laskaví k druhým. První předsednictvo oznámilo změny ve vedoucích povoláních a pět nových chrámů.

Ženy jednající podle svého svědomí

Není vždy bezpečné dělat to, co považujete za správné. Snaha veřejně vyjádřit své nejhlubší přesvědčení a žít podle osobních nejvyšších pravd může mít v kulturním prostředí, v němž žijete, kritickou odezvu. Svoboda svědomí je zcela zásadní pro používání svobody jednání, zvláště tváří v tvář opozici.

O letošních Velikonocích se Církev zaměřuje na zásady pokoje od Knížete pokoje

Již čtvrtým rokem povzbuzuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v období Velikonoc mormony i další lidi po celém světě k tomu, aby se dělili o nadějeplná poselství o Ježíši Kristu. Letošní téma vychází z nauky v Bibli, že Kristus je Knížetem pokoje.