Tiskové zprávy

Mormonská vedoucí promlouvá na konferenci v Evropském parlamentu

Generální presidentka ženské organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu. Sestra Jean B. Binghamová přednesla proslov na konferenci s názvem „Ženy víry – perspektiva svobody náboženství či vyznání“.

Společenství věřících budou pomáhat utvářet budoucnost Evropy, říká mormonský vedoucí při vrcholném setkání na půdě Evropské komise

Církve a náboženská společenství budou mít značný vliv na utváření budoucnosti Evropy, uvedl starší Massimo De Feo z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na každoročním setkání na vrcholné úrovni s náboženskými představiteli.

Začíná se točit cyklus videí ‚Mormoni v Evropě‘

Do konce roku 2018 navštíví filmové štáby 25 evropských zemí, aby natočily krátká videa, v nichž vystoupí místní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří jsou běžně známi jako mormoni.

Víra je klíčem k vymanění se z postavení uprchlíka, říká apoštol

Víra je klíčovým prvkem, který může pomoci a skutečně pomáhá mnohým ve světě, aby se vymanili z postavení uprchlíka a přispívali ku prospěchu společnosti, uvedl mormonský apoštol 9. září 2017 na hradě Windsor.

Starší M. Russell Ballard navštěvuje Evropu

Starší M. Russell Ballard – člen Kvora Dvanácti apoštolů, které je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – nedávno navštívil několik evropských zemí.

Mormoni jsou na celosvětové konferenci vyzýváni, aby byli zdrojem síly ve věci dobra

Věřící z celého světa se zúčastnili 187. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se konala 23. a 30. září a 1. října 2017. Několik řečníků povzbudilo účastníky konference, aby se stali zdrojem síly ve věci dobra.

Ve věku 85 let zemřel starší Robert D. Hales

V neděli 1. října ve 12:15 utažského času zemřel v nemocnici v Salt Lake City v důsledku vysokého věku starší Robert D. Hales. Zesnul v přítomnosti své manželky a rodiny.

Mormonský apoštol se společně s dalšími světovými vedoucími představiteli zúčastnil celosvětového setkání

Svobodně zvolené náboženské přesvědčení je charakteristickým znakem silné a stabilní společnosti, řekl mormonský apoštol starší Neil L. Andersen během panelové diskuse na důležitém celosvětovém setkání osobností z řad vedoucích představitelů obchodu, státní správy a tvůrců veřejného mínění.

Mormoni v Evropě se na celosvětové konferenci znovu zavazují k následování Ježíše Krista

Přibližně půl milionu členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě se těší na generální konferenci, která začíná 23. září. Tito členové jsou součástí celosvětového společenství, jež čítá téměř 16 milionů Svatých posledních dnů, kteří jsou známí jako mormoni.

Rozšíření Misionářského výcvikového střediska v Provu bylo završeno výstavbou dvou nových budov

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v rámci rozšíření svého Misionářského výcvikového střediska (MTC) v utažském Provu přistavěla dvě nové budovy.