Tiskové zprávy

President Uchtdorf navštěvuje členy a tři evropské chrámy

President Dieter F. Uchtdorf, člen Prvního předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, navštívil v dubnu několik evropských zemí, kde promlouval ke členům Církve a rovněž navštívil nový chrám Paříž ve Francii, chrám Frankfurt v Německu, který v současné době prochází renovací, a chrám Haag v Nizozemsku.

Nová presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila v OSN

Sestra Jean B. Binghamová, nová generální presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, promluvila ve čtvrtek při panelové diskusi náboženských organizací „Zaměřeno na víru“ v New Yorku na půdě OSN o humanitárním úsilí Církve.

Důstojnost lidského života

Někdy se zdá, že problémy tohoto života jsou až příliš velké, než abychom je dokázali vyřešit. Ve světě jsou rozšířeny chudoba, hlad, války a mnohé další problémy. Bez ohledu na to, jak moc se snažíme nebo kolik peněz či jaké technické prostředky používáme, tyto výzvy přetrvávají.

Buďte laskaví a zajímejte se o druhé, radí vedoucí během celosvětové konference

Během 187. pololetní generální konference povzbuzovali vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věřící k tomu, aby následovali Ježíše Krista tím, že budou laskaví k druhým. První předsednictvo oznámilo změny ve vedoucích povoláních a pět nových chrámů.

Ženy jednající podle svého svědomí

Není vždy bezpečné dělat to, co považujete za správné. Snaha veřejně vyjádřit své nejhlubší přesvědčení a žít podle osobních nejvyšších pravd může mít v kulturním prostředí, v němž žijete, kritickou odezvu. Svoboda svědomí je zcela zásadní pro používání svobody jednání, zvláště tváří v tvář opozici.

O letošních Velikonocích se Církev zaměřuje na zásady pokoje od Knížete pokoje

Již čtvrtým rokem povzbuzuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v období Velikonoc mormony i další lidi po celém světě k tomu, aby se dělili o nadějeplná poselství o Ježíši Kristu. Letošní téma vychází z nauky v Bibli, že Kristus je Knížetem pokoje.

Ocenění v oblasti rodinných hodnot v Albánii za rok 2016 uděleno učitelce ze Skadaru

Liliana Luaniová, učitelka ve škole Paška Vasy ve Skadaru obdržela ocenění Family Values Award [Ocenění v oblasti rodinných hodnot] od Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů za svou obětavou službu při výuce dětí a jejich rodičů v odlehlých oblastech Albánie postižených praktikováním krevní msty.

Společník ve věci míru a pokoje

V zemích s větší náboženskou svobodou panuje ve větší míře mír a pokoj. A v zemích s menší náboženskou svobodou panuje mír a pokoj v nižší míře. Na první pohled se to může zdát nelogické. Cožpak náboženská svoboda není příčinou většího napětí na základě toho, že povoluje více vyznání?Podle zkušeností tomu tak není.

Mormonský vedoucí se dělí o devět novozákonních postřehů o Kristu

Vedoucí mormonský představitel vyzval v pátek 17. února 2017 učitele z Církve na celém světě, aby se podívali na známé novozákonní symboly chleba a ryb v nové perspektivě.

Církev představuje v Evropském parlamentu zdroje pro ochranu dětí před pornografií

Ve středu 8. února uspořádali členové Evropského parlamentu paní Anna Záborská a pan Luigi Morgano ve spolupráci se Svazem evropských katolických sdružení na podporu rodiny (FAFCE) a Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) konferenci nazvanou „Vystavení dětí pornografii v Evropské unii“.