Tiskové zprávy

Mormoni v Evropě se na celosvětové konferenci znovu zavazují k následování Ježíše Krista

Přibližně půl milionu členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě se těší na generální konferenci, která začíná 23. září. Tito členové jsou součástí celosvětového společenství, jež čítá téměř 16 milionů Svatých posledních dnů, kteří jsou známí jako mormoni.

Církev vydává v Evropě sérii videí s podtitulem „Ptej se Boha“

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydává v Evropě sérii videí, která inspirují lidi k tomu, aby nacházeli odpovědi na nejsložitější životní otázky.

Nové předsednictvo území Evropa zahájilo službu

1. srpna 2017 započal starší Paul V. Johnson svou službu jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jako jeho první rádce bude sloužit starší Gary B. Sabin a jako druhý rádce starší Massimo De Feo. Toto nové předsednictvo území bylo oznámeno v květnu.

Rovnováha mezi zákonem a svobodou

Odkud pramení náboženská svoboda? Různí lidé uvádějí různé odpovědi. Někteří mají za to, že je darem od Boha. Jiní tvrdí, že jde o právo, které je pevnou součástí podstaty spravedlnosti. A další se domnívají, že je výtvorem lidských bytostí, přizpůsobeným zájmům a okolnostem jejich doby. Všechny zmíněné prvky – božský, přirozený i právní – utvářejí naši zkušenost s náboženskou svobodou.

Mezi globálním a místním

Zdá se, že svět se zmenšuje. Technika nám umožňuje se spolu snáze spojit. Různá náboženství a světonázory na sebe navzájem působí a střetávají se. Mezinárodní organizace prosazují měřítka práv, svobody a demokracie po celém světě.

Církev vydala prohlášení o zdravotním stavu presidenta Monsona

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydala v úterý 23. května prohlášení o zdravotním stavu presidenta Monsona. President Monson se z důvodu omezení souvisejících s vysokým věkem již neúčastní pravidelně schůzek v církevní administrativní budově.

Lidská práva a zodpovědnosti

Účel svobody přesahuje svobodu samotnou. Účelem je být svobodný kvůli něčemu, kvůli někomu. Práva mají počátek tam, kde jednotlivec, ale přesahují ho. Své nejopravdovější já nacházíme v rodině, v rámci přátelských vztahů, ve svém okolí, v úsilí dosáhnout určitého cíle a ve své kongregaci. Tyto dvě stránky svobody – jedna spojená s člověkem samým a druhá se společenstvím, jehož je součástí – se navzájem posilují a dodávají jedna druhé na významu.

President území Evropa povolán do Předsednictva Sedmdesáti

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1. května oznámilo, že starší Juan A. Uceda a starší Patrick Kearon budou od 1. srpna sloužit v Předsednictvu Sedmdesáti.

President Eyring zasvěcuje chrám Paříž ve Francii

President Henry B. Eyring, první rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zasvětil v neděli 21. května 2017 chrám Paříž ve Francii.

President Uchtdorf navštěvuje členy a tři evropské chrámy

President Dieter F. Uchtdorf, člen Prvního předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, navštívil v dubnu několik evropských zemí, kde promlouval ke členům Církve a rovněž navštívil nový chrám Paříž ve Francii, chrám Frankfurt v Německu, který v současné době prochází renovací, a chrám Haag v Nizozemsku.